Herinaaa’s Weblog


LAPORAN PENGANTAR INTERNET
April 30, 2008, 9:10 am
Filed under: Mata Kuliah

LAPORAN PENGANTAR INTERNET

JAWABAN MELALUI INFORMASI DI INTERNET

1.Apakah yang dimaksud dengan internet

Jawab

Internet yaitu Secara harfiah, internet (kependekan daripada perkataan ‘inter-network’) ialah rangkaian komputer yang berhubung menerusi beberapa rangkaian. Manakala Internet (huruf ‘I’ besar) ialah sistem komputer umum, yang berhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket (packet switching communication protocol). Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini dinamakan internetworking.

Baca lebih lanjut

Iklan